بسته ده عددی تیغ شماره ۱۶ ابزار واجب فینگرپرینت و مناسب شابلون

38,000 تومان

این تیغ بهترین گزینه برای صاف بریدن فلت فینگرپرینت هنگام سیمکشی فینگر است و هنگام شابلون زدن میتوان قلع اضاف را کوتاه کرد تاایسی بیرون بیاید.